Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Werkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Chemie

Practica en onderzoekspractica bij ‘nieuwe’ leerplandoelstellingen in leerplan chemie 4de jaar

(Volzet)
 • Code: C1
 • Omschrijving:
  “In wetenschappen wordt kennis opgebouwd vanuit een natuurwetenschappelijke methode. Hierbij wordt het onderzoekend leren/leren onderzoeken in het lesgebeuren en in het uitvoeren van practica geïntegreerd.”
  In deze workshop stellen wij een aantal leerlingenexperimenten en volledige onderzoekspractica voor rond thema’s die aansluiten bij de ‘nieuwe’ leerplandoelstellingen uit het leerplan chemie vierde jaar. De onderzoeksvraag vertrekt steeds vanuit een context uit de leefwereld/actualiteit. In de practica is er aandacht voor integratie van de STEM-doelen. In de experimenten wordt gebruik gemaakt van courant te verkrijgen eenvoudig materiaal en werd er rekening gehouden met de realiseerbaarheid binnen de infrastructuur van een middelbare school. Er is een syllabus met achtergrondinformatie, uitgeschreven practica én de mogelijkheid de experimenten zelf uit te voeren.
 • Verantwoordelijke: Nele Rotty
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 13:10-14:10 (Volzet), 14:20-15:20 (Volzet)

Cellen uit de 3D printer: “bioinkten” als de sleutel

 • Code: C2
 • Omschrijving:
  Een introductie naar de wereld van de biofabricatie (3D-printen van cellen en weefsels).
  In deze sessie wordt gekeken naar het nut en potentieel van deze nieuwe technologie en wat hier allemaal bij komt kijken. Deze sessie is ideaal voor wetenschappelijke groepen, gezien deze technologie op de interfase zit tussen chemie, biologie en fysica. In de sessie zullen verschillende bioprint-technologieën en -concepten uitgelegd worden op niveau van een breed publiek. De workshop kan mogelijk ook inspiratie geven voor praktijkoefeningen voor leerlingen.
 • Verantwoordelijke: Jasper Van Hoorick
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 3de graad; ASO
 • Maximum aantal deelnemers: 30
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 11:10-12:10

Proeven van chemie met Vernier-sensoren en -software

 • Code: C3
 • Omschrijving:
  In deze inspirerende workshop gaan we met leerkrachten chemie en biologie aan de slag om experimenten en practica te verwerken in data, grafieken en afgeleide functies met behulp van Vernier-sensoren en -software. We maken hierbij gebruik van draadloze GDX-sensoren, LabQuest 3, interfaces en de gratis Graphical Analysis 4 software. Deze software kan multiplatform geïnstalleerd worden op laptop, chromebook, pc, iOS/Android smartphone en tablet. Na een korte introductie voeren we in kleinere groepen boeiende experimenten en analyses uit.
 • Verantwoordelijke: Guy Wyckmans
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 11:10-12:10, 14:20-15:20

"Bergemeesterspel”

 • Code: C4
 • Omschrijving:
  Het Bergemeesterspel daagt je uit om als bestuurder van een gemeente te argumenteren over de bergingsplaats van het hoogactieve en/of langlevende afval. Waar zou de geologische berging kunnen komen? Het spel biedt voor- en tegenargumenten.
  De leerlingen reflecteren over het thema en spreken verschillende competenties aan: luisteren en informatie verwerken, op zoek gaan naar nuttige informatie, overleggen in kleine groepjes, spreken voor een groep en in debat gaan.
  Deelnemers gaan in discussie en oefenen de opbouw van argumentatie: dialectiek in spelvorm voor de laatstejaars van het middelbaar onderwijs. De leerlingen/leerkrachten die de beste argumentaties brengen, winnen het spel.
  Het spel is zowel maatschappelijk relevant als actueel.
 • Verantwoordelijke: Sofie Lespoix
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 11:10-12:10, 14:20-15:20