Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Workshops

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Workshops Chemie

Gassynthese op microschaal (Volzet)
 • Code: C1
 • Omschrijving:

  Synthese van gassen vergt vaak een complexe opstelling met erlenmeyers, doorboorde stoppen en glazen verbindingen.
  De synthese van gassen kan echter veel eenvoudiger. In plastic spuiten wordt in deze workshop koolstofdioxide, waterstofgas en zuurstofgas gemaakt. Met het gevormde waterstofgas en zuurstofgas worden nadien miniraketjes afgevuurd.
  Er zijn enkele voorbeeldlabo’s voorzien waarin deze synthese op microschaal gekoppeld wordt aan de identificatie van stoffen via hun stofeigenschappen, de wet van Proust, het molair volume van gassen, chemisch rekenen (rendement, limiterend reagens…).

  Deelnemers brengen eigen labojas en veiligheidsbril mee.
 • Verantwoordelijke: Pieter Verlee
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad, 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 9:45-10:45 (Volzet), 11:15-12:15 (Volzet)
Initiatie in Chemsketch (Volzet)
 • Code: C2
 • Omschrijving:

  Chemsketch is een programma waarmee organische structuren kunnen getekend worden. Het biedt ook de mogelijkheid om van een gegeven structuur de correcte IUPAC-naam te genereren.
  Het programma kan (gratis) gedownload worden via deze link https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/download.php

  De deelnemers wordt gevraagd hun (opgeladen) laptop mee te brengen waarop ze Chemsketch geïnstalleerd hebben.
 • Verantwoordelijke: Ilse Mariën & Julien Van paemel
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad, 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 9:45-10:45 (Volzet), 13:45-14:45 (Volzet)
Beknopte IUPAC-nomenclatuurregels voor organische chemie
 • Code: C3
 • Omschrijving:

  De IUPAC-nomenclatuurregels worden af en toe aangepast. De laatste aanpassingen dateren van 1993. In heel wat leerboeken worden deze regels niet of onvolledig toegepast.
  Op diverse examens (toegangsexamens, toelatingsproef Arts & Tandarts…) wordt soms gevraagd naar de IUPAC-naam van enkele organische verbindingen. Daarom vinden wij het nuttig om de meest recente regels op een rijtje te zetten.
  Er zal ook gebruik gemaakt worden van de KAHOOT-app.
  Deelnemers kunnen best vooraf op hun smartphone deze app downloaden.
 • Verantwoordelijke: Sylvie Vanderkerken & Leo Bergmans
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad, 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 40
 • Gaat door om: 11:15-12:15, 15:15-16:15
Risicoanalyse en de databank gevaarlijke stoffen
 • Code: C4
 • Omschrijving:

  Niemand twijfelt eraan dat het werken met gevaarlijke stoffen risico’s inhoudt. Hoewel deze in een schoollabo niet moeten overdreven worden, is het belangrijk deze risico’s te kennen en vooraf te evalueren, liefst samen met de leerlingen. Dat heet een risicoanalyse.

  In deze workshop tonen we hoe we risicoanalyses kunnen maken voor de stoffen die we in het labo gebruiken, voor de proefopstellingen en voor het lokaal in het algemeen. We staan ook stil bij de informatiebronnen die we kunnen raadplegen. Hiervoor is de databank gevaarlijke stoffen een interessant portaal. We overlopen verder nog de verschillende tools in dit programma en staan ook even stil bij de COS-brochure.
 • Verantwoordelijke: Marc Verhaeghe
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 40
 • Gaat door om: 9:45-10:45, 13:45-14:45
"Spelen" met en in chemie als didactisch hulpmiddel (Volzet)
 • Code: C5
 • Omschrijving:

  Op zoek naar 'andere' voorbeelden om het pedagogisch en didactisch proces in de chemieles van de 2de en 3de graad secundair onderwijs en waar mogelijk ook in STEM te implementeren, kwamen we terecht bij het item: Chemie en Spelen.
  Naast de bekende mogelijkheden zoals SUDOKU, KRUISWOORDRAADSELS en spelen die via GOOGLE (trefwoord: spelen met chemie) gevonden worden, maak je kennis met enkele andere bronnen die als thema vooral het Periodiek Systeem hebben.
  - Cool Cat Chem Cards van C. en Gr. Griffiths, Making Chemistry Fun
  - The Periodic Table, uitgave RSC UK
  - Atom@Tak - A game of chance and tactics for alle ages, uitgave RSC UK

  De deelnemers gaan ook aan de slag met de "Periodieke Puzzel" van de Universiteit Luik en de puzzel "Chemie der Worte", Ein Wortsuchspiel zum 150.Geburtstag des Periodensystems" van FCIÖ, Oostenrijk.
  Deze twee laatste puzzels kunnen op het einde van de workshop aangekocht worden voor 5 euro.
 • Verantwoordelijke: Arnold Nevens
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad, 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 13:45-14:45 (Volzet)
Practica en onderzoekspractica bij ‘nieuwe’ leerplandoelstellingen in leerplan chemie 4de jaar (Volzet)
 • Code: C6
 • Omschrijving:

  “In wetenschappen wordt kennis opgebouwd vanuit een natuurwetenschappelijke methode. Hierbij wordt het onderzoekend leren/leren onderzoeken in het lesgebeuren en in het uitvoeren van practica geïntegreerd.”

  In deze workshop stellen wij een aantal leerlingenexperimenten en volledige onderzoekspractica voor rond thema’s die aansluiten bij de ‘nieuwe’ leerplandoelstellingen uit het leerplan chemie vierde jaar. De onderzoeksvraag vertrekt steeds vanuit een context uit de leefwereld/actualiteit. In de practica is er aandacht voor integratie van de STEM-doelen. In de experimenten wordt gebruik gemaakt van courant te verkrijgen eenvoudig materiaal en werd er rekening gehouden met de realiseerbaarheid binnen de infrastructuur van een middelbare school. Er is een syllabus met achtergrondinformatie, uitgeschreven practica én de mogelijkheid de experimenten zelf uit te voeren.

  Deelnemers brengen eigen labojas en veiligheidsbril mee.
 • Verantwoordelijke: Nele Rotty & Ann De Neef
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 13:45-14:45 (Volzet), 15:15-16:15 (Volzet)
Onderzoek op de campus bij de opleiding chemie: binnenkijken bij de onderzoeksgroep LADCA
 • Code: C7
 • Omschrijving:

  De deelnemers krijgen een rondleiding in gebouw B van campus Drie Eiken. Ze bezoeken het laboratorium van de onderzoeksgroep LADCA (laboratorium Adsorptie en Katalyse (https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ladca/) waar onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkeling van nieuwe micro- en mesoporeuze anorganische materialen en de optimalisatie van deze poreuze materialen voor efficiënte gas- en vloeistofscheidingen door katalytische activatie.
 • Verantwoordelijke: Pegie Cool
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 15:15-16:15