Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Chemie

Elementary, een spel om moleculen te bouwen

 • Code: C1
 • Omschrijving:

  Een paar jaren geleden ontwikkelde de spreker een spel over chemie met zijn klas (4TTW uit Don Bosco Hoboken), dit spel kreeg de naam “Elementary”. Op het congres in 2015 en 2016 werd dit spel al eens voorgesteld maar ondertussen is het geprofessionaliseerd dankzij Co-valent en De Aanstokerij vzw en wordt het in scholen in Vlaanderen verspreid.
  Het doel van het spel is om moleculen te bouwen met atomen en bindingen die je tijdens het spel kan verdienen of kopen. Hoe groter je molecule hoe meer punten je verdient. Het einddoel is zoveel mogelijk punten te verdienen.
 • Verantwoordelijke: David Lambrecht
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 15

www.chemieleerkracht.be: een platform om leerlingen uit te dagen, zelfstandig te laten werken, om te differentiëren in de klas

 • Code: C2
 • Omschrijving:

  Chemieleerkracht.be is een portaalsite opgebouwd samen met studenten chemie lerarenopleiding secundair onderwijs UCLL Limburg. De site wil een verzamelplaats zijn van inspirerende materialen, creatieve ideeën, linken naar interessante filmfragmenten, animaties, bronnen…, leuke contexten...
  Deze ruime verzameling laat toe om eenzelfde leerinhoud met verschillende werkvormen in de klas te brengen ofwel met sterk sturende werkvormen ofwel met werkvormen die de individuele leerling uitdaagt en actief betrekt.

  In de sessie illustreren we dit aan de hand van een palet van werkvormen en didactische materialen, terug te vinden op www.chemieleerkracht.be. We leggen in het bijzonder nadruk op digitale tools, interactieve filmfragmenten, gebruik van simulaties, uitdagende experimenten, spellen, projectjes en escape rooms. Om de meerwaarde, organisatievoorwaarden, evaluatiemogelijkheden van deze materialen te ontdekken, is het aan jou….
 • Verantwoordelijke: Filip Poncelet
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20

REEDS VOLZET! Chemie-onderwijs 2020: op weg naar veilige practica

 • Code: C3
 • Omschrijving: REEDS VOLZET ! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard

  In deze workshop presenteert de sectie Onderwijs en Opleidingen van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging haar visie voor chemie-onderwijs 2020. Goed en efficiënt chemie-onderwijs wordt bepaald door verschillende factoren. Een belangrijk aspect is de opleiding van chemie-leerkrachten, zowel op gebied van kennis als van vaardigheden.
  Voor veel leerkrachten is de organisatie en begeleiding van een practicum niet eenvoudig: er is bijvoorbeeld onzekerheid betreffende het gebruik, opslag en afvoer van chemische stoffen en het opstellen van een efficiënte risicoanalyse (zelf en door de leerlingen). Ook het zelf uitvoeren van experimenten is niet altijd evident.
  De sectie heeft, samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een traject voor leerkrachten uitgewerkt betreffende de organisatie en begeleiding van practica in het secundair onderwijs. Dit traject is gericht op alle leerkrachten die vragen hebben betreffende de organisatie van practica in het secundair onderwijs. Het wordt, samen met de vernieuwde cos-brochure, voorgesteld.
 • Verantwoordelijke: Katrien Strubbe
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Het ontrafelen van het mysterie van het periodiek systeem en zijn elementen a.d.h.v. een blokkendoosmodel

 • Code: C4
 • Omschrijving:

  In het 3de jaar secundair onderwijs komen leerlingen voor het eerst in aanraking met het periodiek systeem (PSE) . Voor hen is het één groot vraagteken en mysterie. We hebben een blokkendoosmodel uitgewerkt met de eerste 18 elementen van het PSE om dit duidelijker te maken. De bedoeling is dat leerlingen d.m.v. verschillende werkvormen (BZL - begeleid zelfstandig leren) de opbouw van het PSE en bouw van de elementen kunnen ontdekken.
 • Verantwoordelijke: Elien Van Eekelen
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

REEDS VOLZET ! Titratie en het toepassen op dagelijkse producten

 • Code: C5
 • Omschrijving: REEDS VOLZET! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard

  In de derde graad komen leerlingen bij verschillende hoofdstukken in contact met titraties (zuur/basetitratie, redoxtitratie, neerslagtitratie, complextitratie…). Door titraties uit te voeren op producten waar de leerlingen dagelijks mee in contact komen, vergroot men de interesse in het proces, vooral indien men de bekomen waarden kan vergelijken met de gegevens opgegeven door de fabrikant (productcontrole).
  In deze sessie proberen we een aantal labo’s te demonstreren en uit te voeren waarbij we een soort gegevenscontrole van producten uitvoeren. Hierbij letten we vooral op de duidelijkheid van de resultaten en de haalbaarheid om het labo in klasverband uit te voeren in een beperkte tijd .
 • Verantwoordelijke: Tim Bongaerts
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Gebruik je Smartphone, Chromebook of … bij experimenten met Go Direct® sensoren van Vernier

 • Code: C6
 • Omschrijving:

  In de huidige leerplannen worden leerlingen aangezet om zelf zoveel mogelijk practica uit te voeren en daarbij gebruik te maken van sensoren. U kent allicht de oude systemen met een interface, bekabelde sensoren en software waarmee u aan de slag kan op pc of rekenmachine. Dit mag u verleden tijd noemen. Leerlingen brengen vandaag de dag zelf spitstechnologie mee naar de klas: hun smartphone! En waarom zouden we deze niet kunnen gebruiken voor experimenten met sensoren?

  U kan in deze werkgroep kennis maken met de nieuwste Go Direct® sensoren van Vernier. Deze nieuwe type sensoren voor secundair en hoger onderwijs kan u onmiddellijk via usb kabel aansluiten op een laptop of Chromebook, ofwel met bluetooth verbinding draadloos connecteren aan eender welk apparaat (bv. de smartphone van de leerling). U hoeft geen extra budget te spenderen aan interfaces of software.

  Tijdens deze workshop kan u na een korte introductie zelf hands-on kennis maken met verschillende Go Direct® sensoren en software op verschillende proefopstellingen die relevant kunnen zijn voor het vak dat u geeft (pH titratie, geleidbaarheid, spectrometer, temperatuur ...)
  Breng je eigen apparaat (smartphone, tablet, laptop ...) mee en zorg ervoor dat je vooraf de gratis software of de app 'Graphical Analysis' hebt geïnstalleerd. Je kan dit gratis te downloaden uit de app store of vanaf www.vernier.com/downloads
 • Verantwoordelijke: Philip Vermeylen
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO, BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25