Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Het programma van het 28ste Congres zal beschikbaar zijn vanaf 4 december 2023.