Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Chemie

VOLZET

- Activerende en interactieve werkvormen in de lessen chemie

 • Code: C1
 • Omschrijving:

  VOLZET  We starten de werkgroep met het voorstellen van de klassieke activerende werkvormen (bvb memory) en de minder klassieke (vb. escaperoom), maar we gaan dit jaar verder met de mogelijkheden die te vinden zijn op het internet: Kahoot, Plickers en Nearpod.
  We willen voornamelijk blijven inspireren en hopen ook input te krijgen van ons publiek. Wat we beogen bij onze leerlingen nl. een activerende en interactieve lesgebeuren, streven wij ook na in onze werkgroep.
 • Verantwoordelijke: Ilse Mariën
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

VOLZET

- Zout, zouter, zoutst

 • Code: C2
 • Omschrijving:

  VOLZET  Een vijftal gekende zouten wordt besproken, gemaakt, onderzocht, vergeleken. Doelstelling is o.a. onderwerpen in verband met het dagelijks leven aan te brengen voor gebruik in de klaspraktijk, met toepassingen en experimenten …dé manier om leerlingen te enthousiasmeren.
  Er worden links gelegd naar biologie en fysica, lichamelijke functies, maar de volledige uitwerking daarvan zit eerder in de syllabus en diapresentaties.
  Informatie over productie en toepassingen.
  Korte verwijzing naar de geschiedenis van zout(en), demonstratievideo’s (Youtube...), simulaties, bruikbare websites.
  Hands-on sessie i.v.m. een tiental eenvoudige, fascinerende, onmiddellijk (in klaspraktijk en labo) bruikbare proefjes, uitgebreide syllabus en diapresentaties (in digitale vorm), vrij te gebruiken.
  Breng uw labojas mee!
 • Verantwoordelijke: Karel Pluymers
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Teken eens een molecule

 • Code: C3
 • Omschrijving:

  In deze werkgroep wordt toegelicht hoe organische moleculen kunnen getekend worden met behulp van het programma Chemsketch (gratis te downloaden). Een aantal tips en tricks worden overlopen en toegepast. Ook het gebruik ervan naar andere toepassingen zoals de gebruikelijke Office-programma’s - bijvoorbeeld voor het aanmaken van slides, les- en/of practicumnota’s - wordt toegelicht en geoefend.
  Basiskennis van de nomenclatuur van organische moleculen is aangewezen.
 • Verantwoordelijke: Bart Tambuyzer
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Lewisstructuren tekenen en begrijpen

 • Code: C4
 • Omschrijving:

  In deze werkgroep gaan we aan de slag met Lewisstructuren. Lewisstructuren zijn van groot belang voor iedere scheikundige, omdat ze heel gemakkelijk een snel inzicht geven in de verdeling van de valentie-elektronen in de molecule, waaruit eigenschappen zoals bindingssterkte, dipoolmoment en geometrie eenvoudig en intuïtief kunnen begrepen worden.

  Aan de hand van talrijke voorbeelden gaan we in deze hands-on werkgroep de Lewisstructuur van allerlei moleculen bepalen. Zo komen aan bod: de basisregels, het gebruik van formele ladingen (en het verband/verschil met de oxidatietrap), moleculen met “te weinig” elektronen, moleculen met “teveel elektronen”, resonantiestructuren en tenslotte het verband met valentiebindingstheorie (hybridisatie) en moleculaire geometrie.
 • Verantwoordelijke: Erik Neyts
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30

Interactieve werkvormen ontdekken op de website www.chemieleerkracht.be

 • Code: C5
 • Omschrijving:

  www.Chemieleerkracht.be is een portaalsite gebouwd samen met studenten chemie lerarenopleiding secundair onderwijs UCLL Limburg. De site wil een verzamelplaats zijn van inspirerende materialen, creatieve ideeën, linken naar interessante filmfragmenten, animaties, bronnen…, leuke contexten, ….. De site wil een plek van uitwisseling zijn.
  Tijdens de sessie willen we tips geven bij het gebruik van interactieve werkvormen die op de site beschreven staan. Enkele voorbeelden: gezelschapsspellen over leerstofonderdelen, gebruik van de iPad in het labo, overzicht van het huidig “Virtual Reality aanbod” chemie, Escape the classroom: chemie via opdrachten, vanuit cartoons leerinhouden aanbrengen, zelfstudie via Bookwidgetopdrachten, chemie in STEM-projecten, BZL-opdrachten via chemie-simulaties, contexten en chemie, chemische bindingen introduceren via Happy Atoms…
 • Verantwoordelijke: Filip Poncelet
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Koekjes en wetenschap

 • Code: C6
 • Omschrijving:
  HERHALING 2017

  Deze werkgroep focust op de concepten die belangrijk zijn bij het maken van een koekje. We onderzoeken hierbij de invloed van de ingrediënten, bereidingswijze en ovenwerking op een koekje dat uit de oven komt. We bekijken bijvoorbeeld de Maillardreactie, de werking van bakpoeder en de vorming van gluten. Zo zien leerlingen dat er bij de productie van een lekker koekje heel wat wetenschappelijke reacties plaatsvinden. Als je weet wat er met het deeg in de oven gebeurt, ben je misschien in staat een nog lekkerder koekje te maken.
  Ook kan dit een leuke insteek zijn om van je leerlingen onderzoekers te maken. Laat ze op verschillende manieren koekjes maken om zo te ondervinden wat de invloed is van de keuzes die ze maakten op het eindresultaat.
 • Verantwoordelijke: Pieter Van Nuffel
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30