Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Werkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Fysica

Het evenwicht van drijvende cilinders

 • Code: F1
 • Omschrijving:

  Deze workshop gaat niet meer door wegens ziekte van de lesgever.


  In de workshop doen we experimenteel onderzoek met drijvende cilinders. Een rechte boomstam drijft horizontaal maar een damschijf drijft verticaal in water. Welke invloed heeft de lengte en de straal bij de positie van het drijvende voorwerp? Wanneer drijft de cilinder horizontaal, wanneer drijft de cilinder schuin en wanneer drijft de cilinder verticaal? Wat is de invloed van de dichtheid van de cilinder en wat is de invloed van de dichtheid van de vloeistof?
  Verder zijn er nog probleemstellingen met drijvende blikken die je experimenteel kan toetsen.
  De inhoud van de werkgroep steunt op voorbereidend onderzoek van Sim Daems.
 • Verantwoordelijke: Marc Beddegnoodts
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 11:10-12:10, 14:20-15:20

De magnetische rem

 • Code: F2
 • Omschrijving:
  De magnetische rem is dé toepassing bij uitstek op de wet van Lenz. Met zelf gemaakt didactisch materiaal wordt de werking gevisualiseerd van de magnetische rem bij o.m. autocars, vrachtwagens (de “retarder”) en vele fitnesstoestellen. In pretparken is deze rem de meest gebruikte én veiligste rem bij de rollercoaster en de valtoren. Dit laatste wordt in deze sessie zeer aanschouwelijk gedemonstreerd met schaalmodellen.
 • Verantwoordelijke: Eric De Metsenaere
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 13:10-14:10

Energie in de eerste en de tweede graad

 • Code: F3
 • Omschrijving:
  Breng het begrip energie aan op een onderzoekende manier. Maak kennis met een nieuwe aanpak gebaseerd op recent didactisch onderzoek. Leer de verbanden zien tussen de aanpak in de eerste en de tweede graad.
  Deel 1: Doe zelf een paar onderzoeken en verhoog je inzicht in het begrip energie.
  - Maak in kleine groepjes kennis met een energiemeter.
  - Ontdek hoe deze energiemeter kan ingezet worden om op een onderzoekende manier de basisideeën rond energie aan te brengen in eerste en tweede graad.
  Deel 2: Hoe pak je dit aan in de klas? Voorkom veel gemaakte fouten.
  - We maken een didactische analyse van de onderzoeken uit deel 1.
  - Hoe verloopt de overgang van de eerste graad naar de tweede graad?
 • Verantwoordelijke: John De Poorter
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 1ste en 2de graad; ASO, TSO, BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 13:10-14:10

Gebruik van PHET – simulaties (voor beginners) in de lessen fysica bij demonstraties en leerlingenproeven

 • Code: F4
 • Omschrijving:
  De PHET-simulaties hebben al ruim hun diensten bewezen bij afstandsonderwijs tijdens de COVID – pandemie maar ook daarna kunnen ze zeker zinvol worden gebruikt, dit niet alleen bij demonstraties tijdens instructie maar ook bij leerlingenproeven.
  Concreet krijg je tijdens de workshop onder meer uitgewerkte voorbeelden te zien uit het domein van de bewegingstheorie en de elektriciteitsleer. Daarna ga je zelf aan de slag op de pc. Er wordt absoluut geen voorkennis van PHET verreist. Na de workshop krijg je een bundel met uitgewerkte voorbeelden maar je bent ook gewapend om zelf leerlingenproeven te ontwikkelen volgens je eigen doelen.
 • Verantwoordelijke: Filip Buyse
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 11:10-12:10, 14:20-15:20 (Volzet)

Starten met gelijkstroomkringen in de 2e graad? Spannend!

 • Code: F5
 • Omschrijving:
  In de nieuwe eindtermen die dit jaar van start zijn gegaan, komen gelijkstroomkringen aan bod in de tweede graad. In de huidige eindtermen wordt de ‘klassieke’ opbouw door elkaar gegooid. Immers, elektrostatica met de beschrijving van ladingen, Coulombkracht en elektrisch veld komt nog steeds in de derde graad aan bod. Het aanbrengen van de inhouden in verband met stroomkringen moet dus grondig herdacht worden.
  In deze nascholing stellen we een mogelijke aanpak voor. De focus ligt daarbij op het bereiken van inzicht in de concepten, door gebruik van analogieën en activerende werkvormen. Deelnemers van deze nascholing krijgen naast deze lesaanpak, ook de syllabus met concreet lesmateriaal mee.
 • Verantwoordelijke: Mieke De Cock
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de graad; ASO
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 11:10-12:10 (Volzet), 14:20-15:20

Een fysicalaboratorium in zakformaat: phyphox als bruikbare tool voor demo’s en experimenten

 • Code: F6
 • Omschrijving:
  Smartphones zijn op korte tijd heel slim geworden, onder andere omdat ze tjokvol sensoren zitten die heel nauwkeurig magnetische velden, druk, geluid, licht en versnellingen kunnen meten. Deze sensoren zijn op de meeste toestellen verrassend vlot uitleesbaar en de (gratis!) app phyphox (https://phyphox.org/) maakt daar handig gebruik van. Hiermee kunnen een aantal klassieke fysicademonstraties en -practica, waarvoor vaak veel en duur materiaal nodig is, vervangen worden door experimenten waarbij de smartphone data verzamelt, visualiseert en opslaat. De metingen kunnen live geprojecteerd worden, maar ook achteraf verwerkt worden. Door meerdere signalen tegelijk te meten, kunnen gemakkelijk verbanden gelegd worden.
  In de workshop bekijken we een aantal mogelijke proeven en worden de voordelen (en beperkingen) van deze aanpak besproken binnen de context van onderzoeksvaardigheden.
 • Verantwoordelijke: Philippe Smet
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 13:10-14:10