Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Fysica

Experimenteren met ioniserende straling in het STUUR-kernfysicalab

 • Code: F1
 • Omschrijving:

  In het STUUR-Kernfysicalab bieden we leraren en leerlingen de mogelijkheid om in klasverband proeven in verband met de leerstof kernfysica te komen uitvoeren aan de KU Leuven. Er werd daarvoor speciaal een labo-omgeving opgezet waarin concrete leerlingenproeven met ioniserende straling onder begeleiding kunnen worden uitgevoerd.
  Het project loopt nu 5 jaar en we bieden naar keuze 4 experimenten aan zonder verwerking of 3 experimenten met verwerking.
  In deze workshop stellen we het project graag aan u voor en gaan we concreet aan de slag met het materiaal, de werkbladen en de PC-verwerking.
 • Verantwoordelijke: Geneviève Janssens
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 24

VOLZET

- Experimenten Fysica en STEM met de smartphone

 • Code: F2
 • Omschrijving:

  VOLZET


  HERHALING 2017


  Een smartphone wordt standaard geleverd met een aantal sensoren aan boord. Er is de microfoon! Maar we hebben ook een luidspreker. Met beide kunnen we eenvoudige snelheidsmetingen doen.
  Andere sensoren die aanwezig kunnen zijn in een smartphone: versnellingssensor, gyroscoop, temperatuur-sensor, druksensor, magnetometer, lichtsensor, nabijheidsmeter (proximity sensor).
  De door de sensor gemeten waarden worden draadloos overgebracht naar een verwerkings- en rekeneenheid. Dit gebeurt met behulp van een app die de data verzamelt en verstuurt.
  De data kunnen dan eenvoudig in Excel ingelezen worden, en in grafieken gegoten worden.
  Een aantal van deze apps wordt besproken- met de nadruk op Phyphox - en een aantal experimenten worden door de cursisten uitgevoerd.
 • Verantwoordelijke: Andreas Van den Bergh
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

De link tussen Wetenschap en Engineering – een uurtje inspiratie

 • Code: F3
 • Omschrijving:

  Tijdens deze workshop maakt u kennis met een aantal projecten waarbij Science op een haalbare manier gelinkt wordt met Engineering om zo tot een volwaardig STEM project te komen. Zo zullen er een aantal Arduino based Science projecten gedemonstreerd worden en leert u de tools kennen waarmee leerlingen zelf apps kunnen maken die in de labo’s wetenschappen en tijdens de lessen wiskunde gebruikt kunnen worden.
  U ziet hoe u metingen kan visualiseren op een smartphone of op een webpagina zodat leerlingen van eender waar de evolutie kunnen volgen en vanop afstand zelfs kunnen ingrijpen.

  Enkele besproken projecten zijn: Spectrofotometrie, Snelheid & Tijd, Luchtkwaliteit, Ph-meting, …Al deze inspiratie zal ondersteund worden met concreet lesmateriaal ( website) en nascholingen op maat.
 • Verantwoordelijke: Bart Huyskens
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30

iMuSciCA een interdisciplinaire STEAM didactiek waarin muziek, fysica, wiskunde en engineering elkaar versterken

 • Code: F4
 • Omschrijving:

  iMuSciCA is een Europees project dat een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) ontwikkelt waarin muziek, fysica, wiskunde en engineering elkaar versterken. Er werd een ICT-workbench ontwikkeld waarmee je je leerlingen zelfstandig het verband tussen theoretische concepten uit de fysica en dagdagelijkse ervaringen uit de muziek kan laten onderzoeken. De concepten zoals eigenfrequentie, staande golf, frequentie worden uitgelegd door middel van de meer muzikale termen zoals tonen, natuurtonen, boventonen, timbre en dergelijke. Ervaringen uit de muziek worden steeds afgewisseld met redeneringen en metingen in de fysica aan de hand van eenvoudige instrumenten. Men kan deze eenvoudige instrumenten simuleren in een virtuele omgeving of bouwen (engineering).
  De onderzoeken in iMuSciCA zijn makkelijk te koppelen aan de leerplandoelstellingen rond trillingen in Fysica (natuurwetenschappen) uit de 3de graad of Biologie (het oor en geluid) in de 2de graad. Je kan ook vertrekken uit de lessen techniek en natuurwetenschappen in de 1ste graad.
  De iMuSciCa-methodiek is bovendien reeds getest in verschillende scholen en verschillende graden in het SO. In deze workshop delen we graag deze praktijkervaring met andere leerkrachten en leren we je hoe je moet werken met de iMuSciCA omgeving en hoe je onderzoekjes moet uitvoeren die je in de klas kan herhalen.
  Meer info: www.vakdidactiek.be/iMuSciCA.
 • Verantwoordelijke: Dirk Saeys
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 40

VOLZET

- Eigenschappen van golven aantonen met eenvoudige en goedkope experimenten

 • Code: F5
 • Omschrijving:

  VOLZET  Voorstelling van een reeks gemakkelijke en vaak goedkope experimenten betreffende de eigenschappen van golven: interferentie – diffractie – refractie – zwevingen (beats) – staande golven.
  - Bepalen van de snelheid van het geluid.
  - Interferentie-experiment van Young.
  - Diffractie door een spleet (licht) – diffractie rooster om het lichtspectrum te zien.
  - Refractie: waarom verandert de voortplantingsrichting van een golf die van voorplantingsmedium verandert?
  - Bepalen van de brekingsindex van een vloeistof, bij gebruik van het interferentie-experiment van Young.
  - Bepalen van de rotatiefrequentie van een motor volgens de methode van zwevingen.
  - Staande golven: bepalen van de voortplantingssnelheid van een mechanische golf (in een ketting) of van een elektromagnetische golf (microgolfoven).
 • Verantwoordelijke: Bernadette Anbergen
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Remediëringstrajecten fysica, samenwerken tijdens fysicapractica, efficiënt (vak)vergaderen met Google Drive en het omvormen van formules met een ‘solver’ in Excel

 • Code: F6
 • Omschrijving:

  - Leerkrachten kunnen gebruik maken van Google Drive om remediëringstrajecten op te zetten en op te volgen op pc en smartphone.
  - Leerlingen gebruiken Google Drive op pc en smartphone tijdens practica om de waarnemingen te registreren, te delen en te rapporteren met de medeleerlingen.
  - Google Drive kan gebruikt worden om vergaderingen samen voor te bereiden en om tijdens de vergadering samen het verslag te maken met een pc en/of smartphone.
  - Het gebruik van een ‘solver’ (werkblad in Excel) waarmee het omvormen van fysicaformules (in dit geval 2e graad) kan aangeleerd en ingeoefend worden met behulp van de Excel app op de smartphone of op de PC.
  Suggesties voor het schrijven van eigen solvers in Excel.
 • Verantwoordelijke: Bert De Weirdt
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Fysica en magie

 • Code: F7
 • Omschrijving:

  Een muntstuk door een glazen plaat wrijven (magnetisme) ,
  een moer die zichzelf los schroeft (monopolaire motor),
  een spel kaarten waar alle afbeeldingen plots dezelfde worden (optische illusie),
  een (wetenschappelijk) tijdschrift waar plots alle bladzijden blanco worden (optische illusie),
  een zelf getekend figuurtje met white-boardstift tot leven brengen (Archimedes),
  fake transfer met sponsballen (samendrukbaarheid) …
  Deze en nog meer magische illusies worden getoond (en aangeleerd !).
  Goochelen ? Zeker. Fysica ? Heel zeker !
 • Verantwoordelijke: Eric De Metsenaere
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30