Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Algemeen

VOLZET

- Groeigericht evalueren van competenties in het secundair onderwijs

 • Code: A1
 • Omschrijving:

  VOLZET


  WERKGROEP DUURT 2 UUR

  Tijdens een interactieve workshop maak je kennis met de groeigerichte visie op evalueren. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen ook de rol die de leerling hier zelf in speelt (eigenaarschap van de leerling). Dit koppelen we aan een andere manier van evalueren en rapporteren. Door ervaring uit te wisselen met andere (vak)leerkrachten, kan je zelf aan de slag gaan met competenties binnen jouw klaspraktijk.

  Vlajo is volop bezig met het ontwikkelen van CompassMe, een digitale evaluatietool om competenties van leerlingen op een groeigerichte manier in kaart te brengen. De bedoeling van CompassMe is om leerkrachten de mogelijkheid te geven om op een laagdrempelige manier aan de slag te kunnen gaan met het evalueren van competenties, zonder al te veel planlast te veroorzaken. CompassMe wordt in de loop van schooljaar 2018-2019 uitgetest door verschillende pilootscholen, zodat de tool vanaf september 2019 beschikbaar is voor alle Vlaamse secundaire scholen. Tijdens deze workshop wordt CompassMe ook kort toegelicht.
 • Verantwoordelijke: Katrien Goossens
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Water in de stad

 • Code: A2
 • Omschrijving:
  WERKGROEP DUURT 2 UUR

  Het weer lijkt alsmaar extremer te worden: zo kampen we steeds meer met langdurige droogtes enerzijds en hevige regenval anderzijds.
  Vooral steden blijken gevoelig aan dit probleem. Zijn deze weersverschijnselen een teken van klimaatsveranderandering?
  Om hier een antwoord op te kunnen geven, moeten we eerst regenval wetenschappelijk leren meten en statistisch interpreteren.
  Meer en meer websites betrekken de burger bij het verzamelen van metingen.
  In deze workshop ontdekken we hands-on de werking van zulke regensensoren en hoe we deze kunnen ijken.
  Na de workshop bestaat er de mogelijkheid om een materiaal pakket aan te schaffen/te huren om deze activiteit uit te voeren in de klas.
  Dit project wordt didactisch ondersteund door ons digitaal E-learningsplatform.
 • Verantwoordelijke: Evelyne Vanden Bosch
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Kan water verslijten? Denken, doen en dialoog in de STEMklas

 • Code: A3
 • Omschrijving:

  STEM draait om het stimuleren van de denkvaardigheden van leerlingen. STEM laat toe kinderen uit te dagen de verbanden tussen verschillende technieken en wetenschappen op te sporen en zelf tot creatieve ideeën te komen. Maar hoe laat je leerlingen nadenken over natuur, wetenschap en STEM? Hoe laat je leerlingen argumenteren? Hoe stimuleer je dialoog in de klas?
  Wij presenteren een aantal eenvoudige werkvormen die bruikbaar zijn in elke wetenschaps- en STEM-les, werkvormen die de jongeren uitdagen samen na te denken en in dialoog te gaan. We baseren ons hierbij op materiaal ontwikkeld voor het stimuleren van argumentatievaardigheden in het kader van de curriculumvernieuwing in het Amerikaanse STEM-onderwijs. We lichten toe hoe deze werkvormen naadloos aansluiten bij labo-activiteiten waar leerlingen zelf op onderzoek gaan.
 • Verantwoordelijke: Jelle De Schrijver
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 1ste en 2de graad; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

STEM Amper Slim af op de toekomst van je leerlingen!

 • Code: A4
 • Omschrijving:

  Als gedreven leerkracht wil je dat je leerlingen met een juiste set aan kennis en vaardigheden de schoolbanken verlaten. Maar daarnaast hoop je natuurlijk jouw passie voor wetenschap en techniek door te geven zodat het ook een optie voor hun toekomst wordt. Maar hoe kan je je leerlingen nu écht voorbereiden op een goed geïnformeerde studie- en/of beroepskeuze in STEM? Simpelweg doorverwijzen naar de onderwijskiezer lijkt toch wat beperkend. Misschien nodig je wel eens een oud-student uit om te getuigen? De kans bestaat echter dat sommige leerlingen zich in die ene persoon minder herkennen. Misschien kan Amper Slim je op weg helpen? Amper Slim wil STEM-gerelateerde feiten, verhalen en rolmodellen die dicht bij de leefwereld van jongeren liggen, delen met jongeren op de voor hen aantrekkelijke sociale media. Kom je mee proeven van Amper Slim? Ga naar huis met een pak mogelijkheden om impact te hebben op de studie/beroepskeuze van je leerlingen!
 • Verantwoordelijke: Pieter Tijtgat
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 40

VOLZET

- Gebruik je (school)omgeving als onderzoeksmateriaal rond klimaatverandering

 • Code: A5
 • Omschrijving:

  VOLZET  Tijdens een wandeling in de omgeving en aan de hand van inspirerende onderzoeksvragen en opdrachten ontdek je hoe je de eigen (school)omgeving kan bestuderen en inventariseren in kader van de klimaatverandering. Oorzaken, gevolgen en oplossingen komen aan bod. Focus ligt op onderzoekend leren, systeemdenken en educatie voor duurzame ontwikkeling.
 • Verantwoordelijke: Ilse Bruylandt
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20