Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Algemeen

Fiets mee voor het klimaat!

 • Code: A1
 • Omschrijving:

  De Helix ontwikkelde voor de eerste graad A- en B-stroom een boeiende dagactiviteit waarbij je al fietsend de directe (school)omgeving doorkruist en het klimaatverhaal vanuit een brede kijk benadert. Op verschillende stopplaatsen en met diverse doe-activiteiten wordt de klimaatverandering geassocieerd met thema’s zoals bodem, water, bomen en voeding. Al wat je te zien krijgt tijdens deze tocht, wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de oorzaken, gevolgen en oplossingen van het klimaatprobleem. Zo ontdek je hoe je met dagelijkse keuzes invloed uitoefent op de klimaatverandering en wat je kan doen om deze een halt toe te roepen.
  Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de algemene aanpak van de fietstocht en hoe je zelf zo’n activiteit in de eigen (school)omgeving kan organiseren.
 • Verantwoordelijke: Ilse Bruylandt
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 1ste graad
 • Maximum aantal deelnemers: 25

REEDS VOLZET! Kritisch denken over wetenschap

 • Code: A2
 • Omschrijving: REEDS VOLZET ! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard

  Is een wetenschapper wel creatief? Heeft een wetenschapper altijd gelijk? Mag je alles onderzoeken? Hoe werkt wetenschap?
  Bij leerlingen leven heel wat foute vooronderstellingen over wetenschap. Nochtans stimuleert inzicht in wetenschap en de wetenschappelijke methode de motivatie van jongeren voor de wetenschapsles. Maar hoe pak je dat aan? Hoe laat je leerlingen reflecteren over wat wetenschap tot wetenschap maakt ( ‘the nature of science’)? Hoe creëer je dialoog waarbij jongeren enthousiast deelnemen en reflecteren over wetenschap en wetenschappelijke bevindingen?
  Wij reiken drie methodes aan om reflectie over en inzicht in wetenschap bij jongeren te vergroten. Dit omvat:
  - Reflectie over wetenschap en de eigen bevindingen stimuleren bij het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten.
  - Het hanteren van (historische) wetenschapspraktijken om wetenschap in een breder perspectief te plaatsen.
  - Grote vragen over wetenschap kunnen leerlingen uitdagen om eerdere overtuigingen in vraag te stellen.
  In deze workshop reiken we technieken aan die bruikbaar zijn in de eigen klaspraktijk: lesmateriaal, methodieken en praktijkvoorbeelden.
 • Verantwoordelijke: Jelle De Schrijver
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Kunstmatige intelligentie, Klimaatverandering, Stomata: KIKS

 • Code: A3
 • Omschrijving:

  U maakt kennis met het STEM-project KIKS rond artificiële intelligentie voor de derde graad secundair onderwijs. Leerlingen leren Artificiële Intelligentie (AI) begrijpen, met mogelijkheden en beperkingen. De relatie tussen huidmondjes van planten en de klimaatverandering biedt een uniek kader om leerlingen zélf met diepe neurale netwerken aan de slag te laten gaan. De zeer toegankelijke programmeertaal Python wordt hiervoor gebruikt. Een troef van het KIKS-project is de samenwerking tussen onderzoekers en leerkrachten. Het lesmateriaal van KIKS wordt immers parallel ontwikkeld met de resultaten van een lopend wetenschappelijk onderzoek aan de UGent en de Plantentuin Meise. Leerkrachten die met KIKS aan de slag gaan in de klas, behandelen ondertussen ook leerplandoelstellingen van bio, aardrijkskunde, wiskunde, statistiek en chemie. Computerwetenschappen en ethiek krijgen de verdiende aandacht.
 • Verantwoordelijke: Natacha Gesquière
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Luchtkwaliteit en omgevingsvariabelen meten in de klas over lange termijn met wifi-sensoren en educatief cloudplatform (Internet of Things)

 • Code: A4
 • Omschrijving:

  De klimaatverandering en waarschuwingen over de luchtkwaliteit kunnen we niet meer wegdenken uit de berichtgeving. Hoe erg is het nu eigenlijk gesteld met de luchtkwaliteit in uw gemeente, maar belangrijker nog binnen in de school en in het klaslokaal? Hierop is slechts 1 antwoord: “METEN is WETEN”.
  Tijdens deze workshop zal u kennis maken met wifi-sensoren die metingen over lange termijn kunnen maken en visualiseren in een educatief cloudplatform. De gemeten data kan u downloaden en gebruiken tijdens de lessen wetenschappen en wiskunde. Ook uw eigen sensoren kan u aansluiten zodat uw experimenten over lange termijn, zoals een gistingsproces, online gevolgd kunnen worden door uw leerlingen en dit vanop de eigen schoolwebsite. Volgende sensoren komen zeker aan bod: CO2, fijn stof, lichtsterkte, luchtvochtigheid en eigen sensoren (Vernier e.d.). De link tussen wetenschap en de huidige wetgeving wordt gelegd, zodat u kan sensibiliseren en maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in de klas te verbeteren.
 • Verantwoordelijke: Alain Naets
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30

Breng STEM in je Lab!

 • Code: A5
 • Omschrijving:

  Aan de hand van enkele hands-on experimenten tonen we hoe STEM-activiteiten eenvoudig en zinvol in de klas of in je lab kunnen worden gebracht, hoe programmeren en technologie een meerwaarde betekenen voor het aanleren van STEM-vaardigheden en hoe hier creatief en innovatief mee aan de slag te gaan.
  De focus ligt op hoe STEM-activiteiten leerlingen kunnen motiveren en helpen bij het onderzoeken en begrijpen van wetenschappelijke concepten. Ze helpen ook om in te zien hoe deze concepten worden toegepast in engineering en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.
  Met enkele demo’s van STEM-projecten tonen we hoe wetenschappelijke concepten disciplinair toegepast en benaderd worden vanuit verschillende perspectieven: Smart Irrigatie, Pet Car Alarm, simulatie van het hart, muziek wiskundig benaderen en programmeren, ...
 • Verantwoordelijke: Frank Meyers
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Hoe kan je inzetten op de denkvaardigheden binnen STEM en wetenschapsonderwijs via dialoog en reflectie?

 • Code: A6
 • Omschrijving:

  In STEM onderwijs wil je niet alleen inzetten op doe-activiteiten maar wil je ook dat de leerlingen nadenken over wat ze aan het doen zijn. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Dialoog lijkt een veelbelovende aanpak.
  In deze workshop ontdek je antwoorden op de volgende vragen:
  - Hoe stimuleer je dialoog in de klas?
  - Hoe zet je leerlingen aan het denken?
  - Welke denkvaardigheden stel je voorop?
  Wij presenteren een aantal eenvoudige werkvormen die bruikbaar zijn in elke wetenschaps- en STEM-les, werkvormen die de jongeren uitdagen samen na te denken en in dialoog te gaan.
 • Verantwoordelijke: Jan Sermeus
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 1ste graad
 • Maximum aantal deelnemers: 25

AIRbezen@school – Vlaamse scholen nemen luchtkwaliteit onder de loep

 • Code: A7
 • Omschrijving:

  Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met sensoren. We tonen je met welke sensoren je de luchtkwaliteit van je schoolomgeving in kaart kan brengen en hoe je met je leerlingen aan de slag kan gaan rond het thema. Bovendien krijg je de kans om je in te schrijven voor AIRbezen@school, het grootscheepse Citizen Science project van Universiteit Antwerpen
 • Verantwoordelijke: Liesbeth Cuypers
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 30