Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Werkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Aardrijkskunde

Urban geology: een geologische stadswandeling in centrum Gent

 • Code: G1
 • Omschrijving:
  Urban geology is de geologie van de gebouwde omgeving en vertegenwoordigt een thema dat momenteel wereldwijd in de lift zit. Een bewijs hiervoor vind je in het toenemend aantal geologische stadswandelingen, in binnen- en buitenland. Natuursteen is hierbij een hoofdrolspeler en biedt heel wat mogelijkheden inzake popularisering van de natuurhistorische wetenschappen, vooral dan van de aardwetenschappen. De regionale verspreiding van natuursteen in onze Vlaamse historische gebouwen weerspiegelt duidelijk de geologie van de lokale ondergrond. Dit is een interessant gegeven, zeker nu er een nijpend gebrek is aan permanente ontsluitingen en de steengroeven vrijwel ontoegankelijk zijn geworden voor schoolexcursies. Bovendien is onze streekeigen natuursteen inmiddels sterk bedreigd natuurhistorisch erfgoed geworden, vooral door de toenemende mondialisering.
  Deze geologische stadswandeling neemt je mee langs een aantal historische gebouwen en monumenten in Gent waar specifieke natuursteensoorten een extra geo-wetenschappelijke dimensie geven aan dit onroerende erfgoed. De stenen gebouwen vertegenwoordigen zo virtuele steengroeven midden in de stad, waar je gesteenten op een veilige manier en zonder specifieke toelating kan bestuderen.
 • Verantwoordelijke: Roland Dreesen
 • Duur: 2.00 u.
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 10:00-12:00

Geopunt, een schat aan data

 • Code: G2
 • Omschrijving:
  De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde locatiegebonden informatie van de Vlaamse overheid aan. Geopunt is sindsdien dé plaats geworden om allerlei informatie te consulteren. Denk hierbij bv. aan de Basiskaart Vlaanderen (GRB), het gewestplan, overstromingskaarten, bosgebieden, VEN-gebieden, voorkooprechten, de Atlas der Buurtwegen, … maar even goed aan sportaccommodaties, bibliotheken, scholen, logies, … en de meest actuele luchtfoto die te vinden is van Vlaanderen.
  Geopunt is de centrale plaats om geo-info en geo-gerelateerde informatie van de Vlaamse overheid eenvoudig terug te vinden.
  Tijdens deze workshop krijgt u een overzicht van de mogelijkheden van Geopunt en gaat u zelf aan de slag aan de hand van oefeningen.
 • Verantwoordelijke: Evy Tortelboom
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 13:10-14:10

De educatieve escape room: een krachtige onderwijstool

 • Code: G3
 • Omschrijving:
  40 minuten. Dat is exact de tijd die jij en je team krijgen om een alarmerende situatie onder controle te krijgen.
  In deze educatieve escape room zullen wetenschappelijke en geografische puzzels je hierbij kunnen helpen. De puzzels behandelen leerinhouden uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) die als voorkennis in de nieuwe leerplannen van de tweede graad natuurwetenschappen en aardrijkskunde aan bod komen. De workshop is daarom geschikt voor leerkrachten wetenschappen en aardrijkskunde van de eerste en de tweede graad.
 • Verantwoordelijke: Tomas Mertens
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 1ste en 2de graad; ASO, TSO (BSO)
 • Maximum aantal deelnemers: 12
 • Gaat door om: 11:10-12:10, 14:20-15:20

MOMSTER: ontdek de wondere wereld van meteoren

 • Code: G4
 • Omschrijving:
  Ben je leerkracht aardrijkskunde, wiskunde, fysica, chemie of STEM? Wil je je leerlingen op een unieke manier inspireren en boeien voor jouw vak? Dat kan via MOMSTER: een boeiend burgerwetenschapsproject voor het onderwijs! Dit project is gemaakt op maat van de derde graad secundair onderwijs en leent zich als ideaal STEM-project in de klas.
  Elke dag komt ongeveer 100 ton meteoroïden - van stofdeeltjes tot soms grote rotsen - de atmosfeer van de aarde binnen. De meeste zijn te klein om vanaf de grond als meteoren (of vallende sterren) te worden gezien, maar ze kunnen worden opgespoord met behulp van radiotechnieken.
  In MOMSTER gaan jouw leerlingen aan de slag als wetenschapper, door beelden met radiosignalen van meteoren te analyseren op de computer. Samen met jou onderzoeken ze op die manier het zonnestelsel, en meer specifiek het stof dat zich in ons zonnestelsel bevindt. Ook oefeningen voor de lessen wiskunde, of zelfs kunst, komen aan bod. De classificaties die de leerlingen uitvoeren op de website van Radio Meteor Zoo worden effectief gebruikt door wetenschappers van het BIRA-IASB om meer te weten te komen over meteoren!
 • Verantwoordelijke: Stijn Calders
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO (wetenschappen)
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 13:10-14:10

Hoogwater zonder kater: samen overstromingsrisico’s aanpakken

 • Code: G5
 • Omschrijving:
  Door middel van een coöperatief spel ontdekken de deelnemers hoe overstromingsrisico’s kunnen worden aangepakt.
  De landelijke fusiegemeente Watervendegem-Broekmonde zo goed mogelijk beschermen tegen wateroverlast, zodat de woningen zo weinig mogelijk overstromingsschade oplopen. Dat is de opdracht van het spel 'Hoogwater zonder kater'. Je gaat in groep aan de slag om op 10 jaar tijd zo veel mogelijk wateroverlastproblemen op te lossen. Elke speler is op een of andere manier bij de wateroverlastproblematiek in de gemeente betrokken. In consensus probeert de groep de schade zo laag mogelijk te houden door binnen het budget maatregelen uit te voeren. De schade wordt bepaald door (delen van) huizen die overstromen. Het spel wordt gespeeld met een spelbegeleider die het verloop van de rondes in goede banen leidt. Het spel kent geen winnaars of verliezers.
  Het spel wil de spelers vertrouwd maken met het overstromingsrisicobeheer door middel van de meerlaagse waterveiligheid. Meerlaagse waterveiligheid betekent dat verschillende partijen verantwoordelijkheid nemen. Ook de oplossingen worden in meerdere lagen gezocht. Zowel protectieve maatregelen als maatregelen gericht op preventie en paraatheid worden gebruikt om het risico op wateroverlast te minimaliseren.
  Meer info over de overstromingsrisico’s en hoe je je ertegen kan beschermen, vind je op www.hoogwaterzonderkater.be
 • Verantwoordelijke: Krist Tack
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 15
 • Gaat door om: 10:00-11:00, 13:10-14:10

Stralingsgevaar voor satellieten en mensen in de ruimte

 • Code: G6
 • Omschrijving:
  Maak kennis met een lespakket (in opmaak bij ESERO Belgium, het scholenprogramma van ESA) over banen/trajecten in de ruimte en stralingsgevaar op verschillende locaties.
  We voeren simulaties uit van de stralingsdosis op verschillende locaties in de ruimte, in samenwerking met wetenschappers van BIRA. Hiervoor wordt de SPENVIS software gebruikt die wetenschappers zelf gebruiken in de ruimtevaart.
 • Verantwoordelijke: Pieter Mestdagh
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 3de graad; ASO
 • Maximum aantal deelnemers: 20
 • Gaat door om: 11:10-12:10, 14:20-15:20