Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Aardrijkskunde

iPad-leren in de klas

 • Code: G1
 • Omschrijving:

  Sinds september 2017 geven we de aardrijkskundelessen in de derde graad op de iPad en een zeer groot deel van de aardrijkskundelessen in de tweede graad. Daarbij gebruiken de leerlingen elke les een shared iPad. Wil je starten met iPads of andere mobiele toestellen in de les, of zoek je nog inspiratie voor een eigen lessenreeks, dan is dit de sessie waar je moet zijn.
  Leerlingen laten werken op de iPad is heel anders dan leerlingen laten werken op een pc. We tonen je hoe je je leerlingen doorheen een iPad-les loodst, wat goed werkt en wat niet. Breng je eigen mobiel toestel (iPad, tablet, laptop,…) mee.
 • Verantwoordelijke: Bart Van Bossuyt
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

I game so I learn

 • Code: G2
 • Omschrijving: WORKSHOP DUURT 2 UUR. Workshop wordt slechts 1 keer ingericht

  Benieuwd naar wat gamificatie precies is? Wil je beleven hoe een online gamificatieomgeving werkt? En wil je ontdekken hoe je dit kan toepassen in je eigen klas(sen)?
  Deze workshop maakt je wegwijs! Je krijgt enkele good practices en exploreert de omgeving medalrace.be. In het eerste deel kan je zelf spelenderwijs aanvoelen wat gamificatie precies is. Daarna leer je werken met het platform.
  Via de spelomgeving die we verkennen maak je jouw leerlingen/studenten bewust(er) van de doelstellingen die je vooropstelt. Door die doelstellingen te bereiken verzamelen ze medailles. Spelers/teams spelen tegen elkaar in een race om zo veel mogelijk medailles te verzamelen. Daarnaast kunnen teamgenoten peer feedback geven op criteria die jij bepaalt.
 • Verantwoordelijke: Els Sichien
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Hier is Geopunt, weg met de papieren atlas?

 • Code: G3
 • Omschrijving: WORKSHOP DUURT 2 UUR; HERHALING 2018

  De Vlaamse portaalsite www.geopunt.be biedt sinds eind november 2013 gebundelde geo-info aan. Geopunt is sindsdien dé centrale plaats geworden om geo-info en geo-gerelateerde info terug te vinden. Denk hierbij bv aan de Basiskaart Vlaanderen (Grootschalig Referentiebestand - GRB), het gewestplan, overstromingskaarten, bodemkaarten, voorkooprechten, de Atlas der Buurtwegen, … maar even goed aan sportaccommodaties, bibliotheken, scholen, logies, …
  Tijdens een twee uur durende interactieve sessie op de PC krijgen de deelnemers de kans om Geopunt en alle mogelijkheden op eigen tempo te ontdekken. Op het einde worden zelfs voor diegenen die Geopunt denken te kennen enkele tips & tricks meegegeven die het werken met Geopunt vereenvoudigen!
 • Verantwoordelijke: Laura D'Heer
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: 1ste, 2de, 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Workshop STEM – Mijn Tuinlab

 • Code: G4
 • Omschrijving:

  Het Citizen Science project 'Mijn Tuinlab' is een samenwerking tussen Tuin+, Natuurpunt en KU Leuven. In het project stellen burgers hun tuin ter beschikking voor het verzamelen van diverse, aan tuin gerelateerde, data. Naast klassieke tellingen worden ook data verzameld om de Vlaamse tuinenkaart te valideren. Uiteraard kunnen schooltuinen daar een bijdrage aan leveren.
  Naast het verzamelen van data worden er STEM-pakketten aangeboden voor leerlingen 3de graad secundair onderwijs die het belang van tuinen in de kijker zetten. Een centraal thema in deze pakketten is de idee van ecosysteemdiensten. Tijdens deze workshop wordt er een stukje van deze interdisciplinaire projecten toegelicht. Er zijn linken met de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie, E&T, … Naast een korte toelichting zal er ook een stukje uitgetest worden.
 • Verantwoordelijke: An Steegen
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

REEDS VOLZET! Geologische wandeling door Leuven

 • Code: G5
 • Omschrijving: REEDS VOLZET! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard
  WORKSHOP DUURT 2 UUR; VERPLAATSING NAAR CENTRUM VAN LEUVEN


  De impact van het historische gebruik van natuurlijke bouwstenen op het stadszicht van Leuven kan niet worden onderschat. Het centrum van Leuven is een ‘stenen’ centrum met kasseien, stenen gevels en beelden. Deze wandeling is dan ook een ontdekkingstocht van lokale bouwstenen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van Leuven en Brabant, maar ook van ‘vreemde’ gesteenten, vooral gebruikt in moderne gebouwen, die ons een inkijk geven in de geschiedenis van de aarde zelf.
 • Verantwoordelijke: Manuel Sintubin
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

De wereld doorheen een virtuele bril

 • Code: G6
 • Omschrijving:

  Benieuwd naar hoe je VR-excursies werken? En wil je ontdekken hoe je dit kan toepassen in je eigen klas(sen)?
  Deze workshop maakt je wegwijs! Je krijgt enkele good practices en exploreert hoe je zelf eigen VR-excursies kan ontwikkelen via de app GoogleExpeditions.
  Na deze sessie
  - ken je een aantal mogelijkheden van virtual reality (VR);
  - weet je hoe je via GoogleExpeditions excursies kan ontwikkelen;
  - heb je een excursie ontwikkeld die je kan gebruiken binnen een lessenreeks, project, ...

  Voor deze workshop heb je een smartphone nodig met de apps GoogleExpeditions en Cardboard Camera erop geïnstalleerd
 • Verantwoordelijke: Els Sichien
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20