Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Workshops

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Workshops Aardrijkskunde

Climate Detectives: STEM-projecten Ruimtevaart in je klas
 • Code: G1
 • Omschrijving:

  Elk schooljaar kan je klas als een detective een lokaal klimaatprobleem onderzoeken met feedback van een professionele wetenschapper, door mee te doen aan het ESA project Climate Detectives. Je gebruikt satellietdata in combinatie met metingen op terrein. Als afsluiter maak je een mini-actieplan dat je deelt met andere Climate Detective teams in heel Europa.
 • Verantwoordelijke: Pieter Mestdagh
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 9:45-10:45, 13:45-14:45
Urban geology in de binnenstad van Antwerpen
 • Code: G2
 • Omschrijving:

  Deze workshop duurt 2 uur.
  De deelnemers vertrekken vanop campus Drie Eiken naar het centrum van Antwerpen (carpoolen of gebruik van het openbaar vervoer wordt aangeraden).

  Deze stadswandeling neemt je mee naar verschillende historische gebouwen van de binnenstad, met speciale aandacht voor natuursteen. Natuursteen is natuurhistorisch erfgoed en zijn verspreiding reflecteert regionale geodiversiteit. Zijn voorkomen wordt bepaald door transportroutes, waarbij maritieme connecties en binnenscheepvaart een belangrijke rol spelen. Historische natuursteensoorten in gebouwen zijn van uitzonderlijk belang wanneer zij de enige informatiebron zijn over hun geologische oorsprong, zeker wanneer natuurlijke voorkomens verdwenen of niet meer bekend zijn. Historische gebouwen zijn tevens virtuele groeves waar men op een veilige manier gesteenten kan bestuderen, zeker als deze door de eeuwen heen door weer en wind verweerd zijn: hierdoor komen sedimentaire structuren of fossielen beter tot hun recht. Streekeigen natuursteensoorten wedijveren tegenwoordig met ingevoerde steensoorten, als gevolg van globalisering. Behalve als bouwsteen is natuursteen ook belangrijk als decoratieve steen: prachtige voorbeelden hiervan zijn de marmers in de kerken.

  Aan de deelnemers wordt gevraagd een handlens of loep mee te brengen om details van steensoorten in de gebouwen te bekijken.
 • Verantwoordelijke: Ronald Dreesen
 • Duur: 2.00 u.
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 14:00-16:00
GI Pedagogy: pedagogische benadering voor het lesgeven met GIS
 • Code: G3
 • Omschrijving:

  In het onderwijs wordt momenteel een heuse leerlijn rond GIS uitgerold. De tools en de inhouden zijn bekend maar veelal is er een tekort aan hoe dit in de les te implementeren.
  Het doel van GI Pedagogy is leraren de vaardigheden en middelen te verschaffen die zij nodig hebben om GIS-technologie voor ruimtelijk denken in hun aardrijkskunde-onderwijs in te passen. Daarop focust het project.

  Tijdens de workshop ga je – na een korte voorstelling – aan de slag met het materiaal om zo zelf een les te ontwerpen.
  Aan de deelnemers wordt gevraagd hun eigen laptop/tablet mee te brengen.
 • Verantwoordelijke: Luc Zwartjes
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 30
 • Gaat door om: 11:15-12:15, 15:15-16:15
Ruimte voor water
 • Code: G4
 • Omschrijving:

  PIME ontwikkelde een nieuwe educatieve activiteit voor de eerste graad secundair onderwijs omtrent klimaatadaptatie bij droogte en wateroverlast.

  Tijdens de workshop bekijken we meer in detail welke aanpassingen er in het landschap van het Neteland zijn gebeurd en hoe we dit in een educatief jasje hebben gestopt. Je maakt kort kennis met de inhoud van de expeditie enerzijds en het zelf-doe-pakket voor leerkrachten anderzijds, ons proces hiernaartoe en het uiteindelijke resultaat. De expeditie en het zelf-doe-pakket zijn een echte aanrader voor leerkrachten die vakoverschrijdend rond het thema ruimte en klimaat willen werken aan de hand van een specifieke case.
 • Verantwoordelijke: Silke Lueg & Rafaële Thuys
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 1ste graad
 • Maximum aantal deelnemers: 40
 • Gaat door om: 15:15-16:15
CanSat: STEM-Projecten Ruimtevaart in je klas
 • Code: G5
 • Omschrijving:

  Een CanSat is een simulatie van een echte satelliet maar dan in een blikje. De leerlingen gaan de uitdaging aan om alle belangrijke subsystemen van een satelliet te doen passen in dit klein volume: de elektrische voeding, de sensoren en het communicatiesysteem. De CanSat wordt vervolgens naar een hoogte van 1 kilometer gestuurd met een raket.
  De missie: een wetenschappelijk experiment uitvoeren in de ruimte en opnieuw veilig landen.
 • Verantwoordelijke: De clercq Leonie
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25
 • Gaat door om: 11:15-12:15, 15:15-16:15
De schijnbare beweging van de Zon en de sterren: de rol van modellen
 • Code: G6
 • Omschrijving:

  Hoewel leerlingen tijdens de lessen aardrijkskunde of tijdens een bezoek aan een planetarium de rotatie van de aarde om haar as en de aardrevolutie rond de zon bestuderen, hebben leerlingen vaak moeite om de schijnbare beweging van de zon en de sterren goed te beschrijven en te verklaren. Uit onderzoek (o.a. in het kader van het Erasmus+ project TASTE) blijkt bijvoorbeeld dat 35% van de leerlingen denkt dat de sterrensporen tijdens de zomer hoger en breder zijn dan in de winter.
  Om het inzicht van de leerlingen in de schijnbare beweging van zon en sterren te vergroten hebben we lesmateriaal ontwikkeld waarbij we het model van de hemelbol introduceren en inoefenen. Tijdens de workshop stellen we dit lesmateriaal voor en gaan we aan de hand van oefeningen aan de slag met een 3D-model van de hemelbol.

  The creation of these resources has been (partially) funded by the ERASMUS+ grant program of the European Union under grant no. 2020-1-IT02-KA201-079528.
  Neither the European Commission nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of the use of these resources.
 • Verantwoordelijke: Hans Bekaert
 • Duur: 1.00 u.
 • Doelgroep: 3de graad; ASO
 • Maximum aantal deelnemers: 30
 • Gaat door om: 9:45-10:45, 13:45-14:45