Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Lezingen

De biologische leeftijd als spelbreker bij talentidentificatie in de sport

 • Code: LB
 • Omschrijving:

  Kennis en inzicht in talentherkenning en –ontwikkeling zijn van belang voor het verhogen van het prestatieniveau van de sport in het algemeen en van getalenteerde sporters en topsporters in het bijzonder. Talent ontwikkelt niet lineair en bovendien is de biologische leeftijd een spelbreker waar we rekening moeten mee houden. Deze voordracht focust op de talenten van ALLE KINDEREN maar in het bijzonder de kinderen die beschikken over bovenmatig bewegingstalent en daarom vaak vergeten worden ‘Want ze kunnen het toch al’. Topprestaties worden niet bij toeval geleverd. Er gaat een lang en complex proces aan vooraf. Inzicht in dit proces van ‘het beste uit jezelf halen’ kan helpen om alle kinderen (zwak-matig-goed) beter te begeleiden richting ‘een individuele topprestatie’.
 • Verantwoordelijke: Johan Pion
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 125

VOLZET - Het snelle en het trage denken in onze wetenschapslessen

 • Code: LA
 • Omschrijving: VOLZET

  Op basis van een reeks baanbrekende psychologische experimenten toonde Daniel Kahneman aan hoe het menselijk denken wordt vertroebeld door fundamenteel vertekeningen (‘biases’) zoals het priming effect, de tunnelvisie en het referentie-effect.

  Deze vertekeningen zijn beslist ook aanwezig in het klaslokaal bij de leerlingen en zorgen onvermijdelijk voor een vertroebeling van de leerstofoverdracht, in het bijzonder in de wetenschappen. Ze liggen, bijvoorbeeld, aan de basis van vele misconcepten.

  In deze lezing worden we geconfronteerd met deze biases. Er wordt aangetoond welke belangrijke rol deze vertekeningen spelen in de overdracht van leerstof én bij de evaluatie. Er wordt tenslotte een model voorgesteld hoe de leerkracht pro-actief met deze tekortkomingen kan rekening houden om zowel het conceptuele inzicht als de wetenschappelijke creativiteit bij de leerlingen te vergroten.
 • Verantwoordelijke: Vincent Ginis
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 170

Snaartheorie, zwarte gaten en kosmologie

 • Code: LF
 • Omschrijving:

  De evolutie van ons heelal wordt op een heel elegante en nauwkeurige manier beschreven door Einsteins algemene relativiteitstheorie. Deze theorie verliest echter haar geldigheid nabij het centrum van zwarte gaten en vlakbij de oerknal. In zulke extreme omstandigheden is een nog fundamentelere theorie nodig. Snaartheorie is een veelbelovende kandidaat hiervoor. Wat zijn de basisideeën? Wat hebben we al geleerd en wat hopen we nog te leren? Is het mogelijk dat ons heelal meer dan drie ruimtelijke dimensies heeft? En kan snaartheorie ook gebruikt worden om andere vragen binnen de fysica te beantwoorden?

  Ben Craps is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en ook verbonden met de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie.
 • Verantwoordelijke: Ben Craps
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 140

WOW-BE van het KMI brengt het weer naar je school

 • Code: LG
 • Omschrijving:

  Het KMI start een nieuw initiatief, de Weather Observations Website Belgium (WOW-BE), in samenwerking met o.a. de VLA, Fégépro, UK MetOffice en KNMI. In dit initiatief worden actuele weerwaarnemingen, gemeten door particulieren, scholen en bedrijven, verzameld en gedeeld. Het WOW concept werd in 2011 gelanceerd door de Britse nationale weerdienst Met Office. Inmiddels maken ruim meer dan 10.500 stations in 220 landen onderdeel uit van het netwerk. Het KMI werkte voor de ontwikkeling van het WOW-BE portaal nauw samen met het KNMI en de Met Office en zal dat ook blijven doen om het portaal verder te optimaliseren. Kortom: WOW-BE wordt hét platform waarop iedereen actuele weerwaarnemingen kan delen, bekijken, vergelijken en archiveren.
  Met de lancering van het portaal zet het KMI haar eerste stappen richting crowdsourcing en citizen science, waarin burgers actief bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. De data die door particulieren worden verzameld hebben immers ook wetenschappelijke waarde en zullen voor verschillende toepassingen binnen het KMI worden gebruikt.
  Maar WOW-BE gaat over meer dan alleen het verzamelen van data. Met het project wil het KMI haar band versterken met iedereen die interesse heeft in weer en klimaat, en op die manier de algemene interesse in meteorologie en klimatologie bevorderen, niet in het minste bij het jonge publiek. Bijgevolg is ook het educatieve luik een essentieel onderdeel van het WOW-BE project.
  Maarten Reyniers (KMI), Rita Heyrman (VLA)
 • Verantwoordelijke: Maarten Reyniers
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 125