Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Lezingen

Geen
 • Code: --
 • Omschrijving:
 • Verantwoordelijke:
 • Duur: 0u
 • Doelgroep:
 • Maximum aantal deelnemers: 0

De biologische leeftijd als spelbreker bij talentidentificatie in de sport

 • Code: LB
 • Omschrijving:

  Kennis en inzicht in talentherkenning en –ontwikkeling zijn van belang voor het verhogen van het prestatieniveau van de sport in het algemeen en van getalenteerde sporters en topsporters in het bijzonder. Talent ontwikkelt niet lineair en bovendien is de biologische leeftijd een spelbreker waar we rekening moeten mee houden. Deze voordracht focust op de talenten van ALLE KINDEREN maar in het bijzonder de kinderen die beschikken over bovenmatig bewegingstalent en daarom vaak vergeten worden ‘Want ze kunnen het toch al’. Topprestaties worden niet bij toeval geleverd. Er gaat een lang en complex proces aan vooraf. Inzicht in dit proces van ‘het beste uit jezelf halen’ kan helpen om alle kinderen (zwak-matig-goed) beter te begeleiden richting ‘een individuele topprestatie’.
 • Verantwoordelijke: Johan Pion
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 125

VOLZET - Het snelle en het trage denken in onze wetenschapslessen

 • Code: LA
 • Omschrijving: VOLZET

  Op basis van een reeks baanbrekende psychologische experimenten toonde Daniel Kahneman aan hoe het menselijk denken wordt vertroebeld door fundamenteel vertekeningen (‘biases’) zoals het priming effect, de tunnelvisie en het referentie-effect.

  Deze vertekeningen zijn beslist ook aanwezig in het klaslokaal bij de leerlingen en zorgen onvermijdelijk voor een vertroebeling van de leerstofoverdracht, in het bijzonder in de wetenschappen. Ze liggen, bijvoorbeeld, aan de basis van vele misconcepten.

  In deze lezing worden we geconfronteerd met deze biases. Er wordt aangetoond welke belangrijke rol deze vertekeningen spelen in de overdracht van leerstof én bij de evaluatie. Er wordt tenslotte een model voorgesteld hoe de leerkracht pro-actief met deze tekortkomingen kan rekening houden om zowel het conceptuele inzicht als de wetenschappelijke creativiteit bij de leerlingen te vergroten.
 • Verantwoordelijke: Vincent Ginis
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 170
 • Code:
 • Verantwoordelijke: