Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Het congresprogramma zal beschikbaar zijn vanaf 1 september 2018, inschrijven kan vanaf 5 september.