Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Het programma van het 27ste Congres zal beschikbaar zijn vanaf begin december 2022.