Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Lezingen

Evolutie van de landplanten, met bijzondere aandacht voor de bloemplanten

 • Code: LB
 • Omschrijving:

  De voorbije jaren zijn de inzichten in de oorsprong en evolutie van de landplanten bijgesteld dankzij snelle technologische ontwikkelingen. Denk hierbij aan de invloed van de sterk verbeterde observatietechnieken, de mogelijkheid om moleculaire kenmerken te gebruiken, en de (r)evolutie in informatieverwerking. In deze lezing zal worden ingegaan op de huidige opinie(s) over de landplantenevolutie. Met naar schatting 350.000 soorten zijn de bloemplanten veruit de meest dominante en grootste plantengroep op Aarde. Deze groep bevat een dermate groot aantal nutsplanten dat het maatschappelijke belang ervan nauwelijks kan worden overschat. Toch is de oorsprong en relatief snelle expansie van het aantal bloemplantentaxa -door Darwin beschreven als een “Abominable mystery”- nog steeds niet helemaal opgehelderd. De huidige stamboom van de bloemplanten zal worden toegelicht en de recentste ontwikkelingen in het systematische onderzoek zullen aan de orde komen.
 • Verantwoordelijke: Erik Smets
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 200

(Polymeer)materialen voor een duurzamere samenleving

 • Code: LC
 • Omschrijving:

  Chemie kan helpen om onze samenleving duurzamer te maken. Deze lezing zal voornamelijk ingaan op de ontwikkeling van nieuwe materialen die hiertoe kunnen bijdragen. Belangrijke voorbeelden zijn biodegradeerbare en/of biogebaseerde plastics en lichte constructiematerialen voor voertuigen zodat het brandstofverbruik vermindert. Ook wordt ingegaan op de complexiteit van de evaluatie van het al dan niet duurzaam karakter van een materiaal of proces. Door dergelijke onderwerpen in het chemie-onderwijs binnen te brengen, kunnen leerlingen extra gemotiveerd worden voor chemie wanneer zij inzien dat het oplossen van complexe maatschappelijke problemen de inzet van chemie vereist. Bovendien kunnen de leerlingen aangezet en beter gewapend worden om zelf duurzamere keuzes te maken in de maatschappij van morgen.
 • Verantwoordelijke: Mario Smet
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 200

Kernwapens tegen kanker: nieuwe radio-isotopen voor medische toepassingen

 • Code: LF
 • Omschrijving:

  Reeds 50 jaar draait de ISOLDE faciliteit in CERN, waar radio-isotopen geproduceerd worden voor fundamenteel onderzoek. De hoogenergetische protonenbundel van de Proton Sychrotron Booster induceert allerlei kernreacties, waardoor nagenoeg alle isotopen van de kernkaart aangemaakt worden. Via een combinatie van relatief eenvoudige concepten zoals diffusie op hoge temperatuur, ionisatie, versnelling onder constante spanning, en vliegen door een homogeen magnetisch veld kunnen de radio-isotopen geselecteerd worden. De afgelopen jaren werd een nieuw programma opgezet om de geproduceerde radio-isotopen te verzamelen en hun eigenschappen voor medische beeldvorming en kankertherapie te bestuderen. Dit programma is verder gegroeid tot dit jaar een nieuwe faciliteit geopend werd, 100% gericht op het verzamelen van gekende en nieuwe medische radio-isotopen: MEDICIS – MEDical Isotopes Collected from ISolde / Medische isotopen verzameld van ISOLDE.
 • Verantwoordelijke: Thomas Cocolios
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 200

Planeet Aarde in een universum vol met (exo)planeten

 • Code: LG
 • Omschrijving:

  De vaststelling dat planeten niets bijzonder zijn in ons universum, dwingt ons naar Planeet Aarde te kijken vanuit een kosmisch perspectief. Op onze planeet ligt immers de sleutel om een antwoord te kunnen bieden op de vraag naar buitenaards leven Vanuit een Aards perspectief leren we dat het leven slechts een klein gelegenheidsvenster heeft om de planetaire omstandigheden naar zijn hand te zetten. Geëvolueerd leven is dan misschien toch niet zo vanzelfsprekend in ons universum.
 • Verantwoordelijke: Manuel Sintubin
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 200