Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Biologie

REEDS VOLZET! Microscopie van planten, groenten en fruit

 • Code: B1
 • Omschrijving: REEDS VOLZET! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard
  WORKSHOP DUURT 2 UUR; HERHALING 2018


  Van sommige planten, groenten- en fruitsoorten kunnen eenvoudig tijdelijke preparaten gemaakt worden die een aantal anatomische details tonen of structuren zoals bladgroenkorrels, zetmeel, kristallen, vezels, geleidingsweefsel ...
  Het maken van deze preparaten alsook het gebruik van bepaalde kleurstoffen en reagentia zal toegelicht en uitgevoerd kunnen worden tijdens het practicum.
  Tevens zal het gebruik van polarisatiefilters uitgelegd worden waarna elke deelnemer zelf kan vaststellen welke (optische) kleuringen hierdoor kunnen bekomen worden. Deze methode kan meestal ook gebruikt worden op een eenvoudig type microscoop. Een set polarisatiefilters zal door de deelnemers aangekocht kunnen worden na afloop van de workshop (kostprijs 4 euro/set)
 • Verantwoordelijke: Frank Van Campen
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20

Bioluminescentie

 • Code: B2
 • Omschrijving:

  Enkele jaren terug werd op het congres een workshop bioluminescentie aan de hand van zeevuurvliegjes (Vargula) gegeven. Dit practicum kon aangewend worden in verschillende hoofdstukken.
  Niettegenstaande de grote interesse blijken de Vargula’s momenteel niet of zeer moeilijk te verkrijgen zijn. Er is nu een alternatief voorhanden.
  Tijdens de workshop wordt een proef uitgelegd die gemakkelijk binnen het tijdsbestek van één lesuur uitgevoerd kan worden en die geschikt is voor leerlingen van zowel tweede als derde graad.
 • Verantwoordelijke: Diederik D'Herdt
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

REEDS VOLZET! Mag je de klimaatopwarming ontkennen? Moet je geloven in de evolutietheorie? Gevoelige thema’s in de wetenschapsles

 • Code: B3
 • Omschrijving: REEDS VOLZET ! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard


  Thema’s zoals evolutietheorie, genetische manipulatie, invasieve soorten, abortus of klimaatopwarming kunnen leiden tot polarisatie in de wetenschapsles. Niet alle leerlingen identificeren zich immers met de wetenschappelijke antwoorden die we aanreiken. In onze (grootstedelijke) onderwijscontext dringen ook maatschappelijke spanningen de biologieles binnen.
  Maar hoe reageer je als leraar op deze gevoelige thema’s? Hoe stimuleer je dialoog zonder uit te monden in confrontatie? Hoe reageer je op leerlingen die de evolutietheorie verwerpen? Hoe buig je deze polariserende gebeurtenissen om in kansen om de leerlingen te laten reflecteren over wetenschap?
  In deze workshop reiken we een aantal werkvormen en methodes aan om in te spelen op deze situaties. We tonen een aanpak die toelaat maatschappelijke componenten van wetenschap aan te pakken en reflectie aan te zwengelen.
 • Verantwoordelijke: Jelle De Schrijver
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen
 • Maximum aantal deelnemers: 20

REEDS VOLZET! Leerlingen activeren tijdens biologielessen 3de graad met alternatieve werkvormen

 • Code: B4
 • Omschrijving: REEDS VOLZET ! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard

  Leerlingen gaan ‘in’ de cel op verkenning met behulp van hun smartphone, als variant op de ict-taak.
  De ruimtelijke structuur van eiwitten en de lessen over de argumenten voor evolutie worden gegeven met een groepsmindmap.
  De verschillende methoden om vruchtbaarheid te beperken kunnen via een steeds erg succesvol speeddate-concept aangebracht worden.
  De verschillende vormen van mutaties worden door de leerlingen in een interactieve klasmindmap behandeld met behulp van hun smartphone.
  Leerlingen leren zelf de basisbegrippen rond celdeling (her)kennen en tekenen met behulp van hun smartphone. De ethische dimensie van biotechnologie kan met dezelfde technologie gemodereerd worden.
  Met een gratis augmented reality-app kunnen leerlingen zelf de verschillende fasen van de mitose ‘beleven’.
 • Verantwoordelijke: Bert De Weirdt
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

LED-licht, het zonnetje in huis

 • Code: B5
 • Omschrijving:

  Sinds een jaar of 10 zijn er led-lampen voor de tuinbouw beschikbaar, monochromatisch licht waarmee we heel efficiënt huidmondjesopening, roodverkleuring (anthocyaanvorming), fytochroomreacties en de fotosystemen I en II kunnen aansturen. Na een korte inleiding over led-licht en wat licht met planten doet, gaan we aan de slag met enkele, voor iedereen verkrijgbare led-lichtbronnen om te weten te komen op welke wijze je eenvoudig binnen een leslokaal aan de slag zou kunnen. Aan de hand van het beoordelen van planten die bij verschillende lichtspectra zijn gegroeid, bekijken we het effect van licht op groei.
  Voorbeelden van bruikbare potten, grond/substraat en zaden van geschikte planten passeren eveneens de revue. Tenslotte discussiëren we in de groep over leslokaalexperimenten en is er ruimte voor vragen.
 • Verantwoordelijke: Jasper den Besten
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: iedereen; ASO, TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

REEDS VOLZET! Klimaatverandering ontrafeld

 • Code: B6
 • Omschrijving: REEDS VOLZET! Inschrijvingen voor deze werkgroep worden niet meer aanvaard

  Het Global Change Ecology Centre heeft een jarenlange expertise in de studie van interacties tussen klimaatverandering en ecosystemen. In deze workshop delen wij onze ervaring over de toegankelijke voorstelling van deze problematiek voor leerlingen, opgedaan tijdens Citizen Science projecten en samenwerkingen met Youth4Climate en WWF.

  - Demonstratie van eenvoudige laboproefjes die de fysico-chemische werking van C02 als broeikasgas aantonen en omtrent oceanische verzuring.
  - Interactief slide-materiaal omtrent de laatste trends in de wetenschap rond klimaatsverandering, met ook nadruk op feedback- en achtergrondprocessen
  - Videomateriaal en infomateriaal omtrent de wisselwerking tussen ecosystemen en klimaatverandering, bijvoorbeeld ecosystemen als buffer tegen extreme gebeurtenissen
  - Didactisch materiaal voor het opzetten van een experiment rond effecten van klimaatverandering op de fenologie (seizoenaliteit) van bomen
 • Verantwoordelijke: Eric Struyf
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 1ste en 2de graad; ASO, TSO, BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20