Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Lezingen

LezingenWerkgroepen

Algemeen

Biologie

Chemie

Fysica

Aardrijkskunde

Werkgroepen Biologie

VOLZET

- Microscopie van planten, groenten en fruit

 • Code: B1
 • Omschrijving:

  VOLZET


  WERKGROEP DUURT 2 UUR


  Van sommige planten, groenten- en fruitsoorten kunnen eenvoudig tijdelijke preparaten gemaakt worden die een aantal anatomische details tonen of structuren zoals bladgroenkorrels, zetmeel, kristallen, vezels, geleidingsweefsel enz.
  Het maken van deze preparaten alsook het gebruik van bepaalde kleurstoffen en reagentia zal toegelicht en uitgevoerd kunnen worden tijdens het practicum.
  Tevens zal het gebruik van polarisatiefilters uitgelegd worden waarna elke deelnemer zelf kan vaststellen welke (optische) kleuringen hierdoor kunnen bekomen worden. Deze methode kan meestal ook gebruikt worden op een eenvoudig type microscoop. Een set polarisatiefilters zal door de deelnemers meegenomen kunnen worden na afloop van de workshop.
 • Verantwoordelijke: Frank Van Campen
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 20

VOLZET

- Do-It-Yourself biologie: micro-organismen opgroeien, identificeren en vernietigen met huis-, tuin- en keukenmateriaal

 • Code: B2
 • Omschrijving:

  VOLZET


  WERKGROEP DUURT 2 UUR; HERHALING 2017

  Micro-organismen zijn essentieel voor het leven op Aarde. Het zijn microscopisch kleine organismen die je met het blote oog niet kan zien. Deze werkgroep heeft als doel micro-organismen op te groeien, te identificeren en te vernietigen met een minimum aan professioneel materiaal waardoor het mogelijk wordt dit uit te voeren in een klaslokaal.

  Steriele voedingsbodems zullen worden aangemaakt met huis-, tuin- en keukenmateriaal. Deze voedingsbodems worden gebruikt om vervolgens micro-organismen op te groeien. Deze micro-organismen zijn afkomstig van diverse oppervlakten (bv. je smartphone) die bemonsterd worden met behulp van een swab. Na het uitplaten van deze swab op de voedingsbodem worden de platen in de broedstoof geplaatst. Micro-organismen hebben enige tijd nodig om te groeien. Bijgevolg zullen de bekomen resultaten achteraf worden verspreid via een website. Zo wordt het mogelijk om na te gaan of het bemonsterde oppervlak een potentieel biologisch gevaar vormt.

  Bijkomend wordt gedemonstreerd hoe de voedingsbodems op een veilige manier kunnen vernietigd worden en zullen er enkele do-it-yourself toestellen voor biologisch onderzoek worden voorgesteld.
 • Verantwoordelijke: Sofie Geeraerts
 • Duur: 2u
 • Doelgroep: iedereen; ASO; TSO; BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

VOLZET

- Let’s cut DNA: plasmides knippen met restrictie-enzymes om een ludiek bandenpatroon te verkrijgen

 • Code: B3
 • Omschrijving:

  VOLZET  Restrictie-enzymes zijn enzymes aanwezig in een bacterie om zich te beschermen tegen virussen. Ze kunnen DNA knippen en vormen zo een veelgebruikte tool in de biotechnologie wereld. Het knippen van DNA ligt aan de basis van kloneringsexperimenten waarbij je cellen genetisch kan manipuleren. In deze workshop zullen plasmides geknipt worden met die restrictie-enzymes. Afhankelijk van het aantal keer dat een enzyme kan knippen, zullen er DNA fragmenten ontstaan van verschillende groottes. Die fragmenten kunnen op een agarosegel gelopen worden en zo kan je de gevormde bandjes waarnemen. Door een beetje te spelen met de groottes van de bandjes verkrijg je een ludiek bandenpatroon.
 • Verantwoordelijke: Annelies Crabbe
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 15

Onderzoekend leren en STEM rond adaptaties van droogteplanten

 • Code: B4
 • Omschrijving:

  Vanuit een centrale onderzoeksvraag ‘Welke droogteplant is het beste aangepast om te overleven in een droge omgeving?’, worden verschillende onderzoekjes uitgevoerd die inzicht en technieken uit de biologie, fysica en wiskunde combineren.
  De deelvraag ‘Welke droogteplant vangt/weerkaatst het meeste licht’ wordt beantwoord door observatie en lichtmeting.
  De deelvraag ‘Welke droogteplant kan het beste water opslaan?’ vergt inzicht in oppervlakte- en inhoudsberekening van meetkundige vormen.
  Voor de verschillende deelvragen worden in kleine groepjes de nodige proeven uitgevoerd. Vervolgens presenteert elk groepje zijn onderzoek en bevindingen. Hierbij komen we tot tegenstrijdige conclusies, wat leidt tot een les over evolutie en adaptatie: elke levend organisme is een winnaar in de evolutionaire wedloop op zijn eigen manier!
 • Verantwoordelijke: Jutta Kleber
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de graad; ASO, TSO, BSO
 • Maximum aantal deelnemers: 25

VOLZET

- Interactieve opdrachten ontwerpen met BookWidget

 • Code: B5
 • Omschrijving:

  VOLZET  Wil je zelf interactieve remediëringsopdrachten maken? Wil je jouw les afsluiten met een woordzoeker? Of wil je leerlingen die al klaar zijn nog even laten studeren met flashcards?
  Met BookWidgets kan je heel makkelijk interactieve opdrachten maken waarbij de leerlingen zelfstandig kunnen oefenen. Via de koppeling met Smartschool kan je ook de resultaten van je leerlingen opvragen.
  Gedurende deze sessie worden een aantal voorbeelden (biologie 4de – 6de jaar) getoond die reeds in de klaspraktijk werden gebruikt zodat de mogelijkheden van BookWidgets duidelijk worden. Daarna ga je onder begeleiding zelf aan de slag om je eerste Widget te maken.
  Heb je een smartphone of tablet? Voorzie dan zeker een QR-scanner. Indien mogelijk breng je laptop mee.
  Vereiste basisvaardigheden: algemeen computergebruik (bestanden opslaan, kopiëren en plakken), internet (surfen, documenten invullen, downloaden) en mail (zorg ervoor dat je je gebruikersnaam en wachtwoord kent en weet waar je je mail online kan ophalen).
 • Verantwoordelijke: Natalie Dirckx
 • Duur: 1u
 • Doelgroep: 2de en 3de graad; ASO; TSO
 • Maximum aantal deelnemers: 14