Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Inschrijven

De inschrijvingen voor het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen 2022-2023 zijn afgesloten.

 • Wij volgen steeds de geldende coronamaatregelen.

 • VOB, VeLeWe en VLA leden (lid vóór 1 september 2022!) hebben voorinschrijvingsrecht tot 18 december.

 • De inschrijvingen openen op 9 december 2022 en worden afgesloten op 15 januari 2023, het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 600.

 • Vul het inschrijvingsformulier online in en stort tegelijkertijd het inschrijvingsgeld. Indien wij uw inschrijvingsgeld niet ontvangen hebben binnen de 10 werkdagen, wordt uw inschrijving geschrapt (u wordt hiervan op de hoogte gebracht).

 • Indien de school uw inschrijving invoert en betaalt, zorg er dan voor dat u alle juiste gegevens van uw inschrijving aan de school bezorgt.

 • Het inschrijvingsgeld bedraagt € 60 en wordt bij inschrijving meteen betaald op rekening BE36 0682 4989 6881 (BIC code GKCCBEBB), Congres Wetenschappen, Te Boelaerlei 119/1 – 2140 Borgerhout. (Er kunnen geen opleidingscheques gebruikt worden.)

 • Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan het congres, het congresboek, de broodjeslunch en doorlopend koffie/thee of fris. In het inschrijvingsgeld is ook (een deel van) het lidgeld voor de vereniging naar uw keuze voor het kalenderjaar 2023 inbegrepen. Wie bij VOB opteert voor een jaarboek op papier zal gecontacteerd worden voor een opleg van 8 euro. Voor VLA-leden verwijzen we naar de website van VLA (www.vla-geo.be) en de VLA-krant van december voor de specifieke regeling betreffende het lidgeld 2023.

 • Vul uw naam en voornaam in als mededeling, zeker als u niet de houder bent van de rekening. Voeg geen andere mededelingen toe.

 • Indien u niet zelf betaalt: controleer of uw school/instelling op tijd en snel (binnen de 10 werkdagen) heeft betaald en op de betaling uw naam heeft ingevuld!

 • De betalingsdatum bepaalt uw plaats in de rangschikking voor de workshops.

 • Geen nieuws is goed nieuws: als u niets van ons hoort is alles in orde. Let op: als uw inschrijving en/of storting te laat of niet toekomt, krijgt u bericht na 10 werkdagen! Controleer dus of de school alles heeft doorgestuurd.

 • Wij sturen géén factuur op: u krijgt uw betalingsbewijs op het congres. Het inschrijvingsgeld en je verplaatsingsonkosten kunnen/mogen door de school van het nascholingsbudget terugbetaald worden.

Vlaams Congres Leraars Wetenschappen respecteert de wet op de privacy en geeft je persoonlijke gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. In overeenstemming met de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens.