Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

De 26ste editie van het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen, gepland 21 november 2020, wordt verdaagd naar november 2021.