Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Inschrijven

De inschrijvingen voor het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen 2019 zijn afgesloten.

 • VOB, VeLeWe en VLA leden (lid vóór 1 september 2019!) hebben voorinschrijvingsrecht tot 15 september.
 • De inschrijvingen worden afgesloten op 16 oktober, het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 700.


 • Vul het inschrijvingsformulier online in en stort tegelijkertijd het inschrijvingsgeld.
 • Stort € 60 op rekening BE36 0682 4989 6881 (BIC code GKCCBEBB), Congres Wetenschappen, Te Boelaerlei 119/1 – 2140 Borgerhout. (Er kunnen geen opleidingscheques gebruikt worden.)
 • Het inschrijvingsgeld omvat de deelneming aan het congres, het congresboek, de lunch, koffie en hapje-tapje. Voor VOB en VeLeWe omvat het inschrijvingsgeld ook het lidgeld voor het volgende kalenderjaar. Leden van VLA betalen na het congres het resterende deel van hun lidgeld voor het volgende kalenderjaar; zij worden hiervoor gecontacteerd door de vereniging.
 • Vul je naam en voornaam in als mededeling, zeker als jij niet de houder bent van de rekening. Voeg geen andere mededelingen toe.
 • Controleer of je school op tijd en snel heeft betaald en op de betaling je naam heeft ingevuld!


 • De betalingsdatum bepaalt je plaats in de rangschikking voor de werkgroepen.
 • Wanneer de werkgroepen van je eerste keuze volgeboekt zijn, krijg je je reservekeuzes. Als ook je 3 reservekeuzes volgeboekt zijn, contacteren wij je en kan je kiezen uit die werkgroepen waar nog plaats is. Als je geen 3 reservekeuzes hebt opgegeven, word je niet gecontacteerd, je wordt dan enkel voor de gekozen werkgroepen ingeschreven.


 • Geen nieuws is goed nieuws: als je niets van ons hoort is alles in orde. Let op: als je storting te laat of niet toekomt, krijg je pas bericht na 7 november. Controleer dus de betaling.


 • Wij sturen géén factuur op: je krijgt je betalingsbewijs op het congres. Het inschrijvingsgeld en je verplaatsingsonkosten kunnen/mogen door je school van het nascholingsbudget terugbetaald worden.

Vlaams Congres Leraars Wetenschappen respecteert de wet op de privacy en geeft je persoonlijke gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. In overeenstemming met de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens.