Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Welkom op de website van het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen


25ste Vlaams Congres van
Leraars Wetenschappen

Zaterdag 16 november 2019
KU Leuven
Campus Arenberg III - Heverlee
Celestijnenlaan 200 - Gebouw F


Dit congres is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Met de medewerking van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie), Katholieke Universiteit Leuven en onder de auspiciën van de verenigingen VOB, VeLeWe en VLA. Het congres staat open voor alle leerkrachten wetenschappen en is netoverschrijdend.

Sommige lesgevers hebben de tekst en/of presentatie die ze gebruikten bij hun werkgroep/lezing aan ons bezorgd. U kan ze downloaden via de website van de lerarenverenigingen (www.vob-ond.bewww.velewe.bewww.vla-geo.be).

Een congrescomité van 8 bestuursleden uit VOB (Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie), VeLeWe (Vereniging van Leraars in de Wetenschappen) en VLA (Vereniging Leraars Aardrijkskunde) organiseert vrijwillig en onbezoldigd dit netoverschrijdend Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.

PROGRAMMA

Vanaf 8.45: Onthaal         Koffie: 8.45 - 16.30

9.45-10.45 11.00-12.00 12.15-13.15 13.30-14.30 14.45-15.45 16.00-17.00 17.00-19.00
Beurs
Lezing 1, 2, 3 of 4
Beurs of werkgroep Beurs of werkgroep of maaltijd Beurs of werkgroep of maaltijd Beurs of werkgroep Beurs of werkgroep Hapje-Tapje
Werkgroep 2 uur Werkgroep 2 uur

Keuzemogelijkheden:
- 3 werkgroepen van 1 uur + didactische beurs + maaltijd
- 1 werkgroep van 2 uur + 1 werkgroep van 1 uur + didactische beurs + maaltijd
- 2 werkgroepen van 2 uur + maaltijd en geen didactische beurs