Vlaams Congres
van Leraars Wetenschappen

Welkom op de website van het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen


26ste Vlaams Congres van
Leraars Wetenschappen

Zaterdag 12 februari 2022
! NIEUWE DATUM ! 23 april 2022
Universiteit Gent - Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 35 – 9000 Gent


Dit congres is een actie die wordt ondersteund binnen het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap. Met de medewerking van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie), Universiteit Gent en onder de auspiciën van de verenigingen VOB-vzw, VeLeWe-vzw en VLA-vzw. Het congres staat open voor alle leerkrachten wetenschappen en is netoverschrijdend.

Een congrescomité van (bestuurs)leden uit VOB (Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie, de Milieuleer en de Gezondheidseducatie), VeLeWe (Vereniging van Leraars in de Wetenschappen) en VLA (Vereniging Leraars Aardrijkskunde) organiseert vrijwillig en onbezoldigd dit netoverschrijdend Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen.

PROGRAMMA

9.00-10.00 10.00-11.00 11.10-12.10 (11.30-13.30) 13.10-14.10 14.20-15.20 15.20-17.00
Onthaal Workshop Workshop (Brood)maaltijd * Workshop Workshop Hapje-Tapje
Workshop 2 uur
Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs Beurs tot 15.30

Keuzemogelijkheden:
- 4 werkgroepen van 1 uur
- 3 werkgroepen van 1 uur - geeft voldoende tijd om de beurs te bezoeken
- 1 werkgroep van 2 uur + 2 werkgroepen van 1 uur

* broodjes beschikbaar tussen 11.30 en 13.30